21.inci yüzyıl matematiğinin ayrıntılı bir planı: Bizleri bekleyen başlıca problemler

Date: 
Tuesday, 27 October, 2015
Starting time: 
13:00
Location: 
A 229

Yrd. Doç. Dr. İnan Utku Türkmen

İnan Utku Türkmen, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2004 ve 2012 yılarında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümünden almıştır. 2007–2008 yıllarında Alberta Üniversitesi Matematiksel ve İstatistiksel Bilimler bölümünde misafir araştırmacı olarak yer almıştır. 2008–2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde, 2012–2013 yılarında Atılım Üniversitesinde Matematik bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılından beri trafik network’ünün matematiksel ve istatistiksel modellemesi alanlarında AR-GE projeleri yürütmektedir. Dr. Türkmen, 2014 Eylül ayından itibaren Gebze Teknik Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmakta ve TED Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak ders vermektedir.
Dr. Türkmen, cebirsel döngülerin geometri ve aritmetiği, network analizi, matematiksel ve istatistiksel modelleme alanlarında araştırmalar yapmaktadır.