Ekdal

2017_Güz Dönemi Sonrası “İletişim ve Eleştirel Medya Çalışmaları” Ekdal Programını Seçen Öğrenciler derslerini  aşağıdaki programa uygun olarak tamamlamalıdır.

 İLETİŞİM VE ELEŞTİREL MEDYA ÇALIŞMALARI EKDALI

 

“İletişim ve Eleştirel Medya Çalışmaları” Ekdalı toplam 5  (15 Kredi) dersten oluşmaktadır. Ekdala başvurmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Beş dersin biri zorunlu dördü seçmelidir. Eğitim Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri sadece 4 ders alarak ekdal programını tamamlayabilirler.

 

 

Toplam Ders Sayısı

1 Zorunlu (3 Kredi) + 4 Seçmeli (12 Kredi) = 15 Kredi

 

Zorunlu Dersler

                                                                                                                      Dersin Kredisi           

COM 450       Medya Çalışmalarına Giriş                                                            3

 

 

Seçmeli Dersler

Dersin Kredisi

COM 330        Halkla   İlişkilere Giriş                                                                                            

3

COM 340        Medya   Etiği

3

COM 350        Medya   Okur Yazarlığı

3

COM 360        Alternatif   Medya

3

COM 370        Sinema   Çalışmaları ve Film Çözümlemeleri

3

COM 380        Yeni   Medya

3

COM 455        Türk   Medyası ve Temsil

3

  

ÖNEMLİ NOT:2017_Güz Dönemi Öncesinde “İletişim” Ekdal Programını seçmiş olan Öğrenciler eksik kalan derslerini yukarıdaki listede yer alan derslerden seçerek tamamlamalıdır.