Ana içeriğe atla

Ekdal

2017_Güz Dönemi Sonrası “İletişim ve Eleştirel Medya Çalışmaları” Ekdal Programını Seçen Öğrenciler ikincil alan derslerini  aşağıdaki programa uygun olarak tamamlamalıdır.

İLETİŞİM VE ELEŞTİREL MEDYA ÇALIŞMALARI EKDALI

“İletişim ve Eleştirel Medya Çalışmaları” Ekdalı toplam 5  (15 Kredi) dersten oluşmaktadır. Ekdala başvurmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Beş dersin biri zorunlu dördü seçmelidir. Eğitim Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri sadece 4 ders alarak ekdal programını tamamlayabilirler.

Toplam Ders Sayısı

  • 1 Zorunlu (3 Kredi) + 4 Seçmeli (12 Kredi) = 15 Kredi

Zorunlu Dersler

  • COM 450    Medya Çalışmalarına Giriş 
  • Dersin Kredisi : 3
KodSeçmeli DerslerDersin Kredisi
COM 330Halkla İlişkilere Giriş      3
COM 340Medya Etiği3
COM 350Medya Okur Yazarlığı3
COM 360Alternatif  Medya3
COM 370Sinema Çalışmaları ve Film Çözümlemeleri3
COM 380Yeni Medya3
COM 390Film Tasarımı: Film Uygulamaları ile Anlam Yaratımı3
COM 455Türk Medyası ve Temsil3

ÖNEMLİ NOT:2017_Güz Dönemi Öncesinde “İletişim” Ekdal Programını seçmiş olan Öğrenciler eksik kalan derslerini yukarıdaki listede yer alan derslerden seçerek tamamlamalıdır.