Ana içeriğe atla

Hakkımızda

TED Üniversitesi kuruluş kanununda temel bilimler (fen ve sosyal bilimler) bölümlerini içeren bir fakülte olmadığı için ortak çekirdek derslerini düzenleyen bir Temel Bilimler Birimi kurulmuştur. Bu birim doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak çalışmakta, direktörlüğünü Prof. Dr. Şinasi Ellialtıoğlu yürütmektedir. İlerideki yıllarda Temel Bilimler Fakültesi olarak gelişmesi öngörülmektedir. 

TED Üniversitesi’nin amaçlarından birisi de öğrencilerini birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. Globalleşen dünyamızda mezunlarımızın bunu gerçekleştirebilmeleri için hem teknolojik hem de sosyal ve kültürel açıdan donanımlı ve yetkin olmaları beklenir. Temel Bilimlerdeki buluşların teknolojiye aktarımındaki sürenin kısalmış olması nedeniyle günümüz teknolojisi giderek artan bir hızla gelişmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, toplumların sosyal ve kültürel yapılanmalarında belirgin değişikliklere yol açtığı da bir gerçektir. TED Üniversitesi bu nedenlerle Temel Bilimler Eğitimi’ni özellikle önemsemektedir. Ders programlarını liberal bakış açısıyla hazırlamakla ve eğitim ve öğretimdeki gelişmeleri takip eden deneyimli kadrosuyla Temel Bilimler Birimi’ni kurarak bu yönde ilk adımlarını atmıştır. 

TEDÜ'de öğrencilerin eğitimleri boyunca gereksinimleri olan alan dışı derslerin tamamına yakını, özellikle ilk yıllarda almaları gerekecek temel ve seçmeli dersler bu birimin görev ve sorumluluğu içerisindedir. Bu doğrultuda TEDÜ ogrencilerinin Fizik, Biyoloji, Matematik ve İstatistik gibi fen yönünü güçlendirecek derslerin yanısıra, Türkçe, İngilizce ve Edebiyat gibi temel taşlarını oluşturacak dersler de ortak çekirdek derslere örnek gösterilebilir. Bunlara ek olarak Sanat, Tarih, Beşeri Bilimler ile Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji gibi sosyal bilim dersleriyle zenginleştirilmiş bir üniversite eğitiminin TEDÜ öğrencilerinin entelektüel düzeylerini arttırması beklenir.