Ana içeriğe atla

Kanaat dinamiğinde dengede kanaat çeşitliliği için gerekli ve yeter yapısal koşullar

Tarih: 

 

Kanaat dinamiğinde dengede kanaat çeşitliliği için gerekli ve yeter yapısal koşullar

Türker BIYIKOĞLU

Özet:

Kanaat dinamiği fizik, sosyal ağlarda ve diğer bir çok alanda kullanılmasına rağmen karmaşık dinamik sistem davranışları henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Kanaat dinamiğinde sistemin birim elemanları bir başlangıçkanaati ile başlar. Elemanların t+1 zamandaki kanaat değerleri komşu elemanların t zamandaki kanaat değerlerine bağlı bir fonksiyon ile güncellenir. Sınırlı güvenilir modellerde, iki elemanın etkileşime geçebilmesi için kanaat değerlerinin farkının belirli bir eşik değerini geçmemesi gerekir. Bu tür modellerde sistem dengeye ulaştığında her iki komşu elemanın ya aynı kanaatte olması yada kanaat değerlerinin farkının eşik değerinden büyük olması şartı aranır. Konuşmamda sistemin sınırlı güvenilir modellerde denge durumunda kanat çeşitliliği için gerekli ve yeterli yapısal koşul ve özelliklerden bahsedeceğim.

Bu çalışma Kaan Öztürk ile birlikte yapılmıştır.

TARİH:23.02.2017

ZAMAN:16:00

YER:TED Üniversitesi, A122